Aylık arşivler: Kasım 2016

uses

9y-uconluklu 

MÜZELERDE  ‘ LAY  LAY  LOM’  OLSA

Küresel  kültürün sahiplenildiği  ülkelerde  standart  yaşam biçimi renkli, zengin yerel kültürleri ezip geçiyor.  Bu toplumlarda  sanatın vereceği doyuma ulaşamayan  insanlar robotlar gibi reklamlarla  yönetilerek hep ayni şeyleri yapar duruma geliyorlar;  “Fast  Food” yiyor,  TV nin  reklamlar yoluyla emrettiği şeyleri alıyor,  giy dediği şeyleri giyiyor. olacak ve olmayacak yerlerde   hız denemelerine girişiyor,  korku   filmleri seyrediyor, ve korku saçmanın gücünü toplumda şiddet uygulama girişimlerinde bulunarak yaşamaya başlıyorlar.

Zengin  kültürel geçmişlerin  sahibi olan ülkeler  dünyanın kültür fakirliğine  düşmemesi için kendi   kültürleriyle küresel kültürü zenginleştirmeyi amaç edinip  değişik   etkinlikler düzenliyor ; özellikle müzeler yoluyla  kültürlerini kendi vatandaşlarına ve dünya ülkelerine tanıtmaya  çalışıyorlar.

Ülkemizde ,  tüm halk sanatı tekniklerinin sergilendiği  yöresel giyim kültürünün  araştırılması  halkın kendi kültürüne  çıkmasına   ve halk sanatı nın devamlılığına  katkıda bulunabilir.

Müze  adlarının, müzenin sergilediği  ürünlerle ilgili olması halkın müzelere yaklaşımını olumlu etkileyebilir.